Woord en communie viering

Tussentijds november 2014

Zijn adem, ons vuur

Deze maand moet onze parochie afscheid nemen van twee pastores, beiden  met een langdurige inzet. Op  16 november gaat Helga Fredison het laatst voor in een Woord-en Communieviering, terwijl Albert Koot dit zal doen op 23 november (Christus Koning).

We moeten dankbaar zijn voor beider inzet gedurende zoveel jaren. Helga is als vrijwiligerster na een gedegen voorbereiding begonnen met de Woord- en gebedsvieringen (WEG-groepen). Later bleek het mogelijk om Woord- en Communievieringen (WoCo- vieringen) voor te bereiden. Pastor Frans Mulders heeft toen een zegen over haar uitgesproken in ons aller bijzijn. Daarmee heeft hij haar een zending gegeven en was het ook passend dat zij een toga ging dragen.  Vanuit een roeping heeft zij dit in volle overtuiging gedaan. Het uitspreken van een goede overweging, gebaseerd op de schriftlezingen, getuigt zeker van enige moed. Helga zal remigreren naar haar geboorteland, Suriname.

In niet mindere mate geldt dit ook voor Albert, aangesteld als pastoraal werker, ook dat betekent trouw zijn aan je parochianen en beschikbaar zijn,  bijvoorbeeld voor het dopen. Albert had daartoe een zending van de bisschop, Helga trad op als doopassistente. We zijn gewend te spreken over Albert Koot en Helga Fredison, maar als zij voorgaan dan zijn zij naar mijn mening pastores.

Alfons Ruitenbeek

=========================================================================

OVERWEGING BIJ THEMA:de wijngaard gepaard

Mattheus 21; 33-43 (5 okt. 2014)

togaJezus heeft het in de Evangelielezingen altijd over gelijkenissen of te wel parabels. Het is dan vaak moeilijk om te begrijpen wat Hij precies hiermee bedoelt. Als wij goed naar het evangelie hebben geluisterd dan weten wij nu dat de wijnbouwers de dienaren hebben gestenigd, mishandeld en zelfs de zoon van de Woor den communievieringlandeigenaar vermoord. Als Jezus ons de vraag zou stellen wat wij dan met de wijnbouwers zouden doen, dan zouden wij, denk ik, hetzelfde antwoord geven als de hogepriesters en oudsten van het volk:

Namelijk, dat de misdadigers een ellendige dood moeten sterven en dat de wijngaard aan andere wijnbouwers verpacht moet worden. De opbrengst moet op de vastgestelde tijd afgedragen worden. Wij zouden dan kwaad met kwaad vergelden. Klopt dat?

In deze beeldspraak is God de eigenaar van de wijngaard. De pachters zijn de leiders van het volk. De knechten zijn de profeten en de zoon is Jezus. Met deze uitleg, kunnen wij deze evangelielezing ook beter begrijpen. De dienaren of te wel de profeten worden uitgespuwd, gestenigd en mishandeld. Ze worden dus vervolgd en vrezen voor hun leven. Ze slaan op de vlucht. Ten einde raad stuurt God, zijn enig geboren zoon, in de hoop dat de pachters naar hem zouden luisteren en hem zouden ontzien. De pachters, dus de leiders van het volk, verblind door eigen macht en aanzien, besloten Jezus te vermoorden om zo zijn erfenis toe te eigenen. En ineens wordt het beeld van Jezus lijden en sterven helder. God heeft ons zo lief, dat Hij zijn enig geboren zoon opgaf om onze zonden op zich te nemen en wat deden wij? Wij hebben hem vernederd, bespot en Hem uiteindelijk aan het kruis geslagen.

Jezus laat zien dat je de geschiedenis van Gods volk op een verontrustende manier kan bekijken, maar tegelijk is het ook een heel bemoedigende visie. Want waar gaat het om? God laat zijn plan niet varen. Hij laat zijn wijngaard, dus ons, nooit in de steek. Ondanks onbegrip en tegenwerking gaat Hij door met zijn volk in stand te houden en blijft Hij doorgaan om ons te roepen om Hem in ons leven binnen te laten. Hij blijft ons vervullen met een geest van geloof, hoop en liefde. Wij ontdekken ook dat we alleen samen als gemeenschap de liefde van God ervaren, delen en doorgeven.  Ofschoon ons geloof vele kritieken moet doorstaan, blijven velen van ons God trouw. Sommigen zijn het niet eens met de gang van zaken en richten hun eigen kerk op. Zo ontstaan er steeds nieuwe stromingen. Feit is, wij dienen allemaal een en dezelfde God die heerlijke vruchten voortbrengt zoals wijsheid, kracht en rechtvaardigheid.

Moge Gods geest blijven waaien om ons te bezielen. Amen.

=========================================================================

 

OVERWEGING BIJ THEMA: HEER ONTFERMT U OVER ONS

Mattheus 18:15-30 (7 sept. 2014)

toga

Terwijl ik zo bezig ben de overdenking te maken, werd ik geïnspireerd om het volgende met u te delen. Jezus zegt, als wij zien dat iemand een fout of overtreding maakt, wij die persoon terecht moeten wijzen onder vier ogen; dus hem of haar niet te schande leggen door de persoon in het openbaar te kleineren. En als de broeder of zuster niet luistert, dan haal je anderen erbij, zodat je getuigen hebt, dat je de persoon aangesproken hebt. Mocht het mis gaan, dan heb je hem of haar in elk geval op zijn fouten gewezen en dan komt boontje voor zijn loontje. We moeten op elkaar betrokken zijn, om elkaar geven. Kijk maar om je heen…….als volwassenen de vuilniszakken naar beneden kiepen of luide muziek ’s nachts afdraaien of dat de kinderen ’s avond laat nog springen in het huis en u er last van heeft.

Op zulke momenten moeten wij onze buren kunnen aanspreken op hun gedrag in de hoop dat zij de boodschap begrijpen en beterschap tonen. Veel mensen die van hun omgeving houden trekken de stoute schoenen aan om dit gesprek aan te gaan.  De eerste keer zonder succes, maar wanneer wij met 2 of 3 personen op de lastpost toestappen om hem/haar nogmaals op het gedrag wijzen,  kan men soms verbeteringen zien. De manier van aanpak is belangrijk. Als wij een begripvolle houding aannemen, zullen we eerder succes hebben. In het ander geval zal de persoon zich bedreigd voelen en heftig reageren. Resultaat: niemand is geholpen, want de pesterijen gaan door.

Er zijn ook mensen die de aanvaring vermijden, bang dat de ander tot geweld kan overgaan. Wij moeten echter proberen om respectvol met elkaar om te gaan, minder haatdragend te zijn en vooral om elkaar te vergeven. Door vergeving ontstaat er een nieuwe  schepping en komt een nieuwe kans dat het leven zoveel plezieriger wordt.

Maar er is een kracht die verder gaat dan respect. Een kracht die voorkomt uit ons hart; namelijk liefde. Ik denk dat als wij iemand terecht willen wijzen, dat liefde de drijfveer zou moeten zijn; de wil dat het die ander beter mag gaan.  Amen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s